♥♥♥ پـــرنسـسی از تبـــار غــم ♥♥♥

new web

دوســـتــــــایـــه عزیــــزم ایــــن وبـــمو بســــتــم

 

اگــــه دوســـت داشتیـــد ایـــن وبـــمو لینک کنیــــد

 

پــــرنـــســـس رویـــآیــــے

[ پنج شنبه 23 مرداد 1393برچسب:, ] [ 17:50 ] [ negin ] [ ]

بـــه بعضیـــا باس گفــت

 

افــریـــن نسبــت به سنتـــ

 

 

زود لــــاشـــــی شــــدی

 

 
ببیـــن عزیـــزم
 
گـــرگـــ ها هیچ وقـــت اهلـــی نمیشــــن
 
دنبــــال یـــه سگـــ باشـــ
 
مثـــه خودتــــ

 

[ دو شنبه 30 تير 1393برچسب:, ] [ 12:30 ] [ negin ] [ ]

دفتــر خاطراتـــے

امــروز


یادمــ افتــاد


دفتــر خاطراتـــے که خیلـــے وقتــ استــ 


چیزــےدر آن ننوشته امــ


 بــا خودمــ میگویمــ :


" فکرشــ را بکن یک روز میمیرــے او میمانــدو ایـن دفتــر "

 
دلمــ میســوزد براے تــو


که میشکنــے روزــےکه مـن نیستمــ


 تــو ایـن دفتــر را میخوانــے 


خــرد میشوے 


وقتــے میفهمــے 


چقــدر دوستتــ دارم

[ شنبه 14 تير 1393برچسب:, ] [ 14:17 ] [ negin ] [ ]

دلتنگـــــم

 

دلتنــگـم...
 
 
دلتنـــــگ کسی کـــــه
 
 
گردش روزگــــارش به من که رسیــــد
 
 
از حرکـت ایستـاد...
 
 
دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید...
 
 
دلتنگ ِ خود َم...
 
 
خودی که مدتهــــ ــــ ــاست گم اش کـرده ام ...
 
 
گذشتـــ ، دیگـــــر آن زمانـــــ که فقـــط یکــــ بار از دنیـــــا می رفتیــــــم
 
 
حالا یک بـــــار از شهــــــر می رویـــــــم
 
 
 
یک بار از دیـــار … یک بار از یــــاد … یک بار از دلـــ  … و یک بار از دستـــــ
 
 
 
[ شنبه 14 تير 1393برچسب:, ] [ 14:7 ] [ negin ] [ ]

ارزو

bipfa_ag16nqot8z38ntcvclo.jpg - خنده هایم درد میکند...!!!
 

حـــتـــــــی دیــــگر نمیـــخواهـــــم آرزویــت باشــم 

 

آرزو مــــیـــــکـنــم 

 

او آرزوی تـــو باشــــــــــد 

 

و آرزوی او

 

دیــگـــــری

 

[ شنبه 14 تير 1393برچسب:, ] [ 13:47 ] [ negin ] [ ]

پایــانــــ عاشـقانــه

 
بیـــا تمامشـــ کنیـــــــم….

 
همــــه چیـــز را….

 
کـــه نـــه منـــ ســـد راه تـــو باشـــم و
 
 
نـــه تــو مجبــــور بـــه ماندنــ ….

 
نگرانـــ نباشـــ ….

 
قولـــ میدهــــم کســـی جــــایـــ تــــو را نمیگیـــــرد…

 
امــا فراموشــــم کنـــ …..

 
بخنـــــد… تـــو کــه مقصـــر نبودیــــ …

 
منـــ اینـــ بازیـــ را شـــروعــ کـــردم…
 
 
خــــودم هم تمامشـــ میکنمـــ …

 
میـــدانـــــی؟؟؟؟؟؟؟؟

 
گاهـــــی نرسیـــدنــــ
 
 
زیباترینـــــ پایانــــ یکـــ عاشقانـــــه استـــ ….

 
بیـــا بــــه هــــم نرسیـــــــم…!!!!!

 
 
 
[ شنبه 14 تير 1393برچسب:, ] [ 13:5 ] [ negin ] [ ]

دنیـــاے بے تـــــو

 
دنیـــاے بے تـــــو ... ؛

مثــل صبـح بـهــارے بـے گنجشــڪ ، نـہ اینـڪہ زیـبـــا نبـاشد ...

جـذابــــ نیستــــ ...[ دو شنبه 9 تير 1393برچسب:, ] [ 13:2 ] [ negin ] [ ]

دیگـــــران

مدتــــــــــ هاستــــ

 

تنهــــــــا چیــــــــــزی که مرا یاد تـــو می انـــــــدازد ؛

 

طعنــــه های دیگــــران استـــــ !


شایــــد اگـــر این دیگــــران نبودنــــد

 

تو زودتــــــر از اینهــــا برایــــم مــرده بــــودی . . .

 


کلی عکس خوشگل برای آواتار 1

[ پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:, ] [ 15:23 ] [ negin ] [ ]

" ـــــــ تلخ میگذرد ـــــــ"

 

این روزها را میگویم


که قرار است


از تو ...


که آرام جان لحظه هایم بوده ای


برای دلم


یک انسان معمولی بسازم !

 

 


خـــــــداوندا...!


در گلویــم ابـــــر کوچکی استـــ


که خیالـــ بارش ندارد...


میشود مـــرا بغـــ♥ــــل کنی..؟؟

 

 

دیــــگر برایم مهم نیستــــ ...

برایـــم مهم نیست دیگران

چه میگویند !

زیرا

من فقط خودم هستم ...

خودم ، که عاشق تو هستم
 

[ جمعه 19 ارديبهشت 1393برچسب:, ] [ 22:25 ] [ negin ] [ ]

بـغـلـشـ

بـ ـعـضے حـ ـرفـهـ ـا رو نـمـیـشـﮧ اسـ امـ اسـ کـرב

 

نـ ـمـیــ ـشـﮧ تـ ـو چـ ـت تـ ـایــپــ کـرב

 

نـمـیـشــ ــﮧ پـــ ـ ـ ـ ـاے تــلـفـ ـن گــفـتــ :

 

بـعـضے حـرفـهـا فـقـطـ واسـﮧ وقـتـیــﮧ کـﮧ اوטּ و بـغـلـشـ کرבے...

 

[ جمعه 19 ارديبهشت 1393برچسب:, ] [ 21:53 ] [ negin ] [ ]